اعضای هیات علمی

 

اعضای هیات علمی گروه ها به ترتیب حروف الفبا


ردیف

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

زمینه فعالیت

Email

1

زهرا

آهنگری

دکتری تخصصی

مهندسی برق - الکترونیک

استادیار

نانوالکترونیک و ادوات نیمه هادی

z.ahangari@gmail.com

2

کیان

ابراهیم کافوری

دانشجوی دکتری

مهندسی برق - الکترونیک

مربی

 

Kian_kafoori@yahoo.com 

3

آرش

احسانی

دکتری تخصصی

مهندسی برق - قدرت

استادیار

تولیدات پراکنده- قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت – خودروی الکتریکی

 ehsani80@yahoo.com

4

امیر

احمری نژاد

دکتری تخصصی

مهندسی برق - قدرت

استادیار

برنامه ریزی، دینامیک، قابلیت اطمینان و تجدید ساختار  سیستم های قدرت، کاربرد الگوریتم های هوشمند 

ahmarinejad@gmail.com

5

مقداد

انصاریان

دکتری تخصصی

مهندسی برق - قدرت

استادیار

 تولیدات پراکنده - قابلیت اطمینان - شبکه های هوشمند

m.ansarian@gmail.com

6

مجتبی

بابائی

دکتری تخصصی

مهندسی برق - قدرت

استادیار

طراحی، مدلسازی، تحلیل و کنترل ماشین های الکتریکی و درایو -  الکترونیک قدرت

Mba_babaei@yahoo.com

7

فرشاد

بابازاده

دکتری تخصصی

مهندسی برق - الکترونیک

استادیار

طراحی سیستم های میکروالکترومکانیکی (MEMS)، طراحی مدارهای مجتمع (IC)

babazadeh@wali.um.ac.ir

8

نسیم

بریمانی

دکتری تخصصی

مهندسی برق - کنترل

استادیار

مدل­سازی تخمین و پیش­بینی برخط، شناسایی الگوی داده­ها و استخراج مشخصه، طراحی رویتگرهای حالت تطبیقی غیرخطی

Nas_barimani@yahoo.com

9

محمد

تبریزیان

دکتری تخصصی

مهندسی برق - قدرت

استادیار

بهره برداری از سیستم های قدرت- دینامیک و کنترل سیستم های قدرت- تجدید ساختار و بازار برق- ماشین های الکتریکی، شبکه های توزیع و تاسیسات الکتریکی

Mm_tabrizian@yahoo.com

10

سید ابوالفضل

حسینی

دکتری تخصصی

مهندسی برق - مخابرات

استادیار

مخابرات سیستم، شناسایی الگو، پردازش تصویر

universizen@yahoo.com

11

سید علی

حسینی

دکتری تخصصی

مهندسی برق - الکترونیک

استادیار

پردازش سیگنال و پردازش تصویر

 sal_hosseiny@yahoo.com

12

جلال

حشمت پناه

دانشجوی دکتری

مهندسی برق - الکترونیک

مربی

طراحی سیستمهای دیجیتال

heshmatpanah@yahoo.com 

13

حمید

خدابخشی

دکتری تخصصی

مهندسی برق - مخابرات

استادیار

سازگاری الکترومغناطیس، آنتن های مایکرواستریپ، اثرات امواج الکترومغناطیسی روی بدن انسان

Khodabakhshi.hamid@gmail.com

14

ناصر

خدابخشی جوینانی

دانشجوی دکتری

مهندسی برق - قدرت

مربی

حفاظت سیستم قدرت، بهره برداری از سیستم قدرت، انرژی های تجدیدپذیر در سیستم قدرت، ادوات FACTS، الکترونیک قدرت

naser.khodabakhshi@gmail.com

15

علی

رحمانی

دکتری تخصصی

مهندسی برق - الکترونیک

استادیار

طراحی سیستمهای آنالوگ

alirahmani54@yahoo.com 

16

مهدی

رمضان علاقه بند

دکتری تخصصی

مهندسی برق - مخابرات

استادیار

مخابرات امن، رمزنگاری، تئوری اطلاعات و کدینگ

m.alaghband@gmail.com

17

الهام

زارعی

دانشجوی دکتری

مهندسی پزشکی- بیوالکتریک

مربی

طراحی سیستمهای مهندسی پژشکی

El_zarei@yahoo.com

18

یاسمن

زندی مهران

دکتری تخصصی

مهندسی پزشکی- بیوالکتریک

استادیار

طراحی سیستمهای مهندسی پژشکی

Zandi.iau.bme@gmail.com

zandi@srbiau.ac.ir

19

رامین

شقاقی کندوان

دکتری تخصصی

مهندسی برق - مخابرات

استادیار

مخابرات بی­سیم، شناسایی کور، پردازش سیگنال، پردازش تصویر

Ramin_shaghaghi@yahoo.com

20

علی

شهزادی

دکتری تخصصی

مهندسی برق - مخابرات

استادیار

شبکه­های مخابراتی بی­سیم و سیار،سیستم­های مخابراتی مشارکتی و رادیوشناختی

shahzadi@iust.ac.ir

21

آرمین

صائب

دکتری تخصصی

مهندسی برق - مخابرات

استادیار

پردازش گفتار، جداسازی کور منابع، طبقه­بندی و شناسایی الگو

armin_saeb@yahoo.com 

22

آژنگ

صائب

دانشجوی دکتری

مهندسی برق - الکترونیک

مربی

طراحی سیستمهای دیجیتال

azhangsaeb@yahoo.com

23

ناصر

طالبی

دکتری تخصصی

مهندسی برق - کنترل

استادیار

کنترل -  سیستم های کنترل تحمل پذیر خطا و فازی، شبکه های عصبی، سیستم تبدیل انرژی باد

n.talebi@live.com 

24

مسعود

عطائی

کارشناسی ارشد

مهندسی برق - مخابرات

مربی

مهندسی مایکروویو، دیودهای لیزری

 massoud_ataei@yahoo.com 

25

محسن

علیزاده بیدگلی

دکتری تخصصی

مهندسی برق - قدرت

استادیار

بهره برداری از سیستم قدرت، انرژی های نو، الکترونیک قدرت، کنترل و مانیتورینگ در سیستم قدرت، تولیدات پراکنده

m.alizadeh.b@gmail.com

26

علی

قائدی

دانشجوی دکتری

مهندسی برق - مخابرات

مربی

تئوری الکترومغناطیس و پراکندگی موج، آنتن­ها و ادوات پسیو مایکروویو، روش­های عددی در الکترومغناطیس و فرامواد

alighaaedi@yahoo.com 

27

سعید

قاضی مغربی

دکتری تخصصی

مهندسی برق - مخابرات

استادیار

مخابرات دیجیتال، فیلترهای وفقی، امنیت شبکه، مخابرات طیف گسترده، مخابرات چند حاملی

S_ghazi2002@yahoo.com

28

پیمان

کاتب

دانشجوی دکتری

مهندسی برق – مخابرات

مربی

مخابرات سیستم

pkateb@gmail.com 

29

محمداسماعیل

کلانتری خاندانی

دکتری تخصصی

مهندسی برق - مخابرات

استادیار

شبکه­های مخابراتی، سیستم­های انتقال دیجیتالی، مخابرات بی­سیم

Esklt2013@gmail.com

30

عباسعلی

لطفی نیستانک

دکتری تخصصی

مهندسی برق - مخابرات

دانشیار

مخابرات میدان، آنتن­ها

 

31

الهه

مرادی

دانشجوی دکتری

مهندسی برق - کنترل

مربی

سیستم های هایبرید، سیستم های سوئیچ شونده

Elahemoradi2006@yahoo.com

32

علیرضا

مناجاتی کاشانی

دکتری تخصصی

مهندسی برق - مخابرات

استادیار

آنتن­ها، مایکروویو، روش­های عددی در مسائل الکترومغناطیس

Alireza.monajati@yahoo.com

33

میثم

منسوب بصیری

دکتری تخصصی

مهندسی برق - الکترونیک

استادیار

سیستمهای پردازشی قابل بازپیکربندی، پردازش موازی و سیستمهای ارتباط داده

m.bassiri@segaltech.com

34

محمدرضا

منیری همدانی

دکتری تخصصی

مهندسی برق - مخابرات

استادیار

پردازش سیگنال­های راداری، سازگاری الکترومغناطیسی، الکترونیک کاربردی

Mr_moniri_h@yahoo.com 

35

امیررضا

مومن

دکتری تخصصی

مهندسی برق - مخابرات

استادیار

شبکه­های مخابرات سیار، تئوری تخمین و فرآیندهای اتفاقی، پردازش سیگنال­های دیجیتال

amir.momen@gmail.com 

36

گلایول

نظری گلپایگانی

دانشجوی دکتری

مهندسی پزشکی- بیوالکتریک

مربی

طراحی سیستمهای مهندسی پژشکی

Gelayol.nazari@gmail.com

37

حامد

نعمتیان

دکتری تخصصی

مهندسی برق - الکترونیک

استادیار

نانوالکترونیک و سیستمهای دیجیتال، مایکروالکترونیک

h.nematian.n@gmail.com

38

علی

همائی

دانشجوی دکتری

مهندسی برق - مخابرات

مربی

سیستم­های پردازش سیگنال، سیستم­های الکترو اپتیکی

 homaei_ali@yahoo.com

39

مسعود

هنریار

کارشناسی ارشد

مهندسی برق - الکترونیک

مربی

طراحی مدارات آنالوگ و مدارات مجتمع

 

masoud.honaryar@gmail.com