اسامی کارکنان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

۱

آقای سید حسین جلالی

رئیس اداره آموزش

۲

آقای حمید امیری

مسئول دفتر ریاست دانشکده

۳

آقای عباس پروز


کارشناس گروه کارشناسی پیوسته برق – مخابرات

۴

آقای علیرضا باوندپور

کارشناس گروه کاردانی پیوسته الکتروتکنیک

۵

خانم لیلا آستانه

کارشناس گروه کارشناسی پیوسته مجموعه مهندسی برق

۶

خانم لیلا مظلومی

کارشناس آموزشی گروه های دکتری ارشد

۷

خانم معصومه شیخی

کارشناس گروه کاردانی و کارشناسی ناپیوسته الکترونیک و کاردانی پیوسته الکترونیک

۸

خانم فریده قزی پور

کارشناس گروه کارشناسی پیوسته و ناپیوسته برق – قدرت

۹

آقای اسلام نوروزی

کارشناس امور کلاس ها

۱۰

آقای حسن همایونی

مسئول بایگانی

۱۱

خانم فاطمه اخلاقی

کارشناس پژوهشی گروه های دکتری و ارشد

۱۲

آقای سید داوود حسینی

کارشناس دفتر فرهنگ اسلامی

۱۳

آقای صادق سالمی

کارشناس فارغ التحصیلان

۱۴

خانم لیلا کمالی

رئیس اداره امتحانات

۱۵

خانم علیزاده

خدمات - اتاق اساتید

۱۷

آقای محمود عسگری

خدمات - آبدارخانه

۱۸

آقای عباس کاویانی

خدمات