شرح وظایف

 •   انجام کلیه مراحل ثبت نام و تکمیل پرونده برابر دستور العمل سازمان مرکزی

 •   استخراج لیست دانشجویان ترم آخر در بررسی پرونده و گزارش مشکلات آموزشی آنها

 •   اقدام در خصوص فرم های حذف دروس برابر آئین نامه آموزشی

 •   اعمال موارد تبصره های آئین نامه آموزشی در ماده های 19- 23 - 28 - 41 - 45 - 46 - 48 و غیره در پایان هر ترم تحصیلی

 •   مشخص نمودن وضعیت تداخل زمانی بین اخذ مدرک پایه و شروع به تحصیل در دانشگاه و انجام مکاتبات لازم

 •   بررسی پرونده تحصیلی دانشجویان و گزارش موارد نقص آنها به دانشجو و اعلام به آموزش کل

 •   اعلام اسامی دانشجویان ممتاز در هر نیمسال تحصیلی به آموزش کل

 •   تکیمل پرونده دانشجویان انتقالی و ارسال به آموزش کل

 •   بررسی تقاضای مهمانی دانشجویان دانشکده برای مهمان به سایر واحدها و پذیرش مهمانان از سایر واحدها و انجام کلیه امور ثبت نام و واحدگیری

 •   انجام مراحل اداری مربوط به معادلسازی

 •   برگزاری امتحانات در پایان هر ترم تحصیلی

 •   اعلام وضعیت دانشجویان شاهد و ایثارگر به دفتر امور ایثارگران واحد

 •   مکاتبات با سایر دانشگاه ها برای درخواست ریز نمرات و مدرک تحصیلی

 •   صدور مرخصی و حذف ترم موارد مشخص

 •   ثبت غیبت اساتید و هماهنگی برای تشکیل کلاسهای جبرانی با دانشجویان برای مکان کلاس