اعضای هیات علمی

             
اعضای هیات علمی  گروه برق –کنترل به ترتیب حروف الفبا      
                 

ردیف

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

زمینه فعالیت

Email

1

نسیم

بریمانی

دکتری تخصصی

مهندسی برق - کنترل

استادیار

مدل­سازی تخمین و پیش­بینی برخط، شناسایی الگوی داده­ها و استخراج مشخصه، طراحی رویتگرهای حالت تطبیقی غیرخطی

Nas_barimani@yahoo.com

2

ناصر

طالبی

دکتری تخصصی

مهندسی برق - کنترل

استادیار

کنترل -  سیستم های کنترل تحمل پذیر خطا و فازی، شبکه های عصبی، سیستم تبدیل انرژی باد

 n.talebi@live.com

3

الهه

مرادی

دانشجوی دکتری

مهندسی برق - کنترل

مربی

سیستم های هایبرید، سیستم های سوئیچ شونده

Elahemoradi2006@yahoo.com