اعضای هیات علمی

 

اعضای هیات علمی گروه مخابرات به ترتیب حروف الفبا

ردیف

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

زمینه فعالیت

Email

1

حمید

خدابخشی

دکتری تخصصی

مهندسی برق - مخابرات

استادیار

سازگاری الکترومغناطیس، آنتن های مایکرواستریپ، اثرات امواج الکترومغناطیسی روی بدن انسان

Khodabakhshi.hamid@gmail.com

2

مهدی

رمضان علاقه بند

دکتری تخصصی

مهندسی برق - مخابرات

استادیار

مخابرات امن، رمزنگاری، تئوری اطلاعات و کدینگ

m.alaghband@gmail.com

3

رامین

شقاقی کندوان

دکتری تخصصی

مهندسی برق - مخابرات

استادیار

مخابرات بی­سیم، شناسایی کور، پردازش سیگنال، پردازش تصویر

Ramin_shaghaghi@yahoo.com

4

علی

شهزادی

دکتری تخصصی

مهندسی برق - مخابرات

استادیار

شبکه­های مخابراتی بی­سیم و سیار،سیستم­های مخابراتی مشارکتی و رادیوشناختی

shahzadi@iust.ac.ir

5

آرمین

صائب

دکتری تخصصی

مهندسی برق - مخابرات

استادیار

پردازش گفتار، جداسازی کور منابع، طبقه­بندی و شناسایی الگو

 armin_saeb@yahoo.com

6

مسعود

عطائی

کارشناسی ارشد

مهندسی برق - مخابرات

مربی

مهندسی مایکروویو، دیودهای لیزری

massoud_ataei@yahoo.com 

7

علی

قائدی

دانشجوی دکتری

مهندسی برق - مخابرات

مربی

تئوری الکترومغناطیس و پراکندگی موج، آنتن­ها و ادوات پسیو مایکروویو، روش­های عددی در الکترومغناطیس و فرامواد

alighaaedi@yahoo.com 

8

سعید

قاضی مغربی

دکتری تخصصی

مهندسی برق - مخابرات

استادیار

مخابرات دیجیتال، فیلترهای وفقی، امنیت شبکه، مخابرات طیف گسترده، مخابرات چند حاملی

S_ghazi2002@yahoo.com

9

پیمان

کاتب

دانشجوی دکتری

مهندسی برق – مخابرات

مربی

مخابرات سیستم

 

10

محمداسماعیل

کلانتری خاندانی

دکتری تخصصی

مهندسی برق - مخابرات

استادیار

شبکه­های مخابراتی، سیستم­های انتقال دیجیتالی، مخابرات بی­سیم

Esklt2013@gmail.com

11

عباسعلی

لطفی نیستانک

دکتری تخصصی

مهندسی برق - مخابرات

دانشیار

مخابرات میدان، آنتن­ها

 

12

علیرضا

مناجاتی کاشانی

دکتری تخصصی

مهندسی برق - مخابرات

استادیار

آنتن­ها، مایکروویو، روش­های عددی در مسائل الکترومغناطیس

Alireza.monajati@yahoo.com

13

محمدرضا

منیری همدانی

دکتری تخصصی

مهندسی برق - مخابرات

استادیار

پردازش سیگنال­های راداری، سازگاری الکترومغناطیسی، الکترونیک کاربردی

 mr_moniri_h@yahoo.com

14

امیررضا

مومن

دکتری تخصصی

مهندسی برق - مخابرات

استادیار

شبکه­های مخابرات سیار، تئوری تخمین و فرآیندهای اتفاقی، پردازش سیگنال­های دیجیتال

amir.momen@gmail.com 

15

علی

همائی

دانشجوی دکتری

مهندسی برق - مخابرات

مربی

سیستم­های پردازش سیگنال، سیستم­های الکترو اپتیکی

 homaei_ali@yahoo.com