معرفی گرایش مخابرات

 


تاریخچه 

این گروه فعالیت خود را از سال 1370 با جذب دانشجو در مقطع  کارشناسی پیوسته آغاز نمود . در سال 1386 با جذب دانشجو در رشته کاردانی مخابرات و سپس در سال 1388 با جذب 32 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و در سال 1393 با جذب 4 دانشجو در مقطع دکتری مهندسی برق- مخابرات نسبت به توسعه این گرایش از رشته مهندسی برق در این واحد دانشگاهی گام برداشت. 

معرفی گرایش مخابرات:

شبکه ی مخابراتی مثل سلسله ی اعصاب انسان جامعه ی جهانی را تشکیل می‌دهد. تخصص در زمینه ی شناخت، نحوه ی عملکرد و چگونگی نگهداری و بهره برداری، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های مخابراتی، از شناخت و اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف اصلی رشته ی مخابرات، انتقال اطلاعات است. این اطلاعات به سه شکل صوتی، تصویری و داده (DATA) است. در میان تمام گرایش های برق، گرایش مخابرات بیشترین خصلت ریاضی را دارد و تمام تئوری‌ها در قالب ریاضیات پیشرفته در آن مطرح می‌شود. دو درس "آمار و احتمالات" و "الکترومغناطیس" از درس های بنیادی این رشته اند.


مدیران گروه دکتری تخصصی مهندسی برق - مخابرات 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

 دکتر سید ابوالفضل حسینی 

مهندسی برق - مخابرات

مربی

93 تاکنون

دکتر سعید قاضی مغربی

مهندسی برق - مخابرات

استادیار

94 تاکنون

 

مدیران گروه کارشناسی ارشد مهندسی برق - مخابرات 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

 دکتر سید ابوالفضل حسینی 

مهندسی برق - مخابرات

مربی

91 تاکنون

دکتر سعید قاضی مغربی

مهندسی برق - مخابرات

استادیار

94 تاکنون

 

مدیران گروه کارشناسی پیوسته مهندسی برق- مخابرات 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

 دکتر علیرضا مناجاتی 

مهندسی برق - مخابرات

استادیار

92 الی 93

مهندس آژنگ صائب

مهندسی برق - الکترونیک

مربی

93 تاکنون

 

مدیران گروه کاردانی فنی مخابرات 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

مهندس مسعود عطایی

مهندسی برق - مخابرات

مربی

93 تاکنون