اعضای هیات علمی

 

اعضای هیات علمی گروه الکترونیک به ترتیب حروف الفبا

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

زمینه فعالیت

Email

1

زهرا

آهنگری

دکتری تخصصی

مهندسی برق - الکترونیک

استادیار

نانوالکترونیک و ادوات نیمه هادی

z.ahangari@gmail.com

2

کیان

ابراهیم کافوری

دانشجوی دکتری

مهندسی برق - الکترونیک

مربی

 

 kian_kafoori@yahoo.com

3

فرشاد

بابازاده

دکتری تخصصی

مهندسی برق - الکترونیک

استادیار

طراحی سیستم های میکروالکترومکانیکی (MEMS)، طراحی مدارهای مجتمع (IC)

babazadeh@wali.um.ac.ir

4


سید علی

 

حسینی

 

دکتری تخصصی

مهندسی برق - الکترونیک

استادیار

پردازش سیگنال و پردازش تصویر

 sal_hosseiny@yahoo.com

5


جلال

 

حشمت پناه

 

کارشناسی ارشد

مهندسی برق - الکترونیک

مربی

طراحی سیستمهای دیجیتال

 heshmatpanah@yahoo.com

6

 

علی

 

رحمانی

 

دکتری 
تخصصی

مهندسی برق - الکترونیک

استادیار

طراحی سیستمهای آنالوگ

 alirahmani54@yahoo.com

7

الهام

 

زارعی

 

دانشجوی دکتری

مهندسی پزشکی- بیوالکتریک

مربی

طراحی سیستمهای مهندسی پژشکی

El_zarei@yahoo.com

8


یاسمن

 

زندی مهران

 

دکتری تخصصی

مهندسی پزشکی- بیوالکتریک

استادیار

طراحی سیستمهای مهندسی پژشکی

Zandi.iau.bme@gmail.com

 

zandi@srbiau.ac.ir

9

آژنگ

 

صائب

 

کارشناسی ارشد

مهندسی برق - الکترونیک

مربی

طراحی سیستمهای دیجیتال

azhangsaeb@yahoo.com

10


میثم

 

منسوب بصیری

 

دکتری تخصصی

مهندسی برق - الکترونیک

استادیار

سیستمهای پردازشی قابل بازپیکربندی، پردازش موازی و سیستمهای ارتباط داده

m.bassiri@segaltech.com

11

گلایول

نظری گلپایگانی

دانشجوی دکتری

مهندسی پزشکی- بیوالکتریک

مربی

طراحی سیستمهای مهندسی پژشکی

Gelayol.nazari@gmail.com

12


حامد

 

نعمتیان

 

دکتری تخصصی

مهندسی برق - الکترونیک

استادیار

نانوالکترونیک و سیستمهای دیجیتال، مایکروالکترونیک

h.nematian.n@gmail.com

13


مسعود

 

هنریار

 

کارشناسی ارشد

مهندسی برق - الکترونیک

مربی

طراحی مدارات آنالوگ و مدارات مجتمع

masoud.honaryar@gmail.com