رئیس دانشکده
نام :
امیر احمری نژاد

رشته تحصیلی: مهندسی برق - قدرت

مقطع تحصیلی: دکترا

مرتبه علمی: استادیار

آدرس الکترونیکی:

eeiausr@gmail.com

تلفن:     9 - 55229200      داخلی:  2314

تلفن مستقیم:  55229384

                             فکس:       55229383                       زمان ملاقات حضوری با دانشجویان گرامی روزهای شنبه و دوشنبه ساعت 10 الی 12