دانشکده ها

انتخاب دکتر امیر احمری نژاد بعنوان رئیس دانشکده برق

انتخاب دکتر امیر احمری نژاد بعنوان رئیس دانشکده برق

جلسه انتخابات رئیس دانشکده برق با حضور دکتر محمد سالار کسرایی رئیس واحد،معاون آموزش و اکثریت اعضای هیئت علمی دانشکده برق در این دانشکده برگزار گردید و با اکثریت آرا دکتر امیر احمری نژاد به سمت رئیس این دانشکده منصوب گردید.

ادامه مطلب