English            
 انتخاب وب سایت

معرفی دانشکده مهندسی برق 


شروع فعالیت گرایش های رشته مهندسی برق با هدف پرورش استعدادهای فنی جوانان، تأمین نیروی انسانی متخصص و اجرای طرح های صنعتی 
 در این رشته و با جذب دانشجو در مقطع کاردانی الکترونیک، از بدو تاسیس واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری در خردادماه سال 1364، آغاز شد.

در ادامه با استقبال دانشجویان و جذب اعضای هیات علمی در گرایش های مختلف و به منظور توسعه کمی و کیفی این رشته، از 15 آبان 1391 دانشکده مهندسی برق در ساختمانی مستقل با نام مقدس شهدای هسته ای و با زیربنایی حدود 4690 مترمربع تصویب و افتتاح شد.

در حال حاضر این دانشکده از مردادماه 1393 در کنار دانشکده فنی و مهندسی و با زیر بنایی حدود 10850 مترمربع فضای آموزشی و با بهره گیری از 39 عضو هیات علمی مجرب به همراه کارمندان خدوم و دلسوز، به آموزش بالغ بر  4000 دانشجو در 20 رشته در 4 گرایش و 6 مقطع تحصیلی می پردازد.

 از بدو تأسیس دانشکده و به منظور حمایت و تسهیل امور پروژه ای و تحقیقاتی دانشجویان اعم از انجام پروژه های پایانی و شرکت در مسابقات علمی مختلف، 1 باب اتاق با عنوان "مرکز توسعه مهارت و تحقیقات مهندسی برق" و با تجهیزات کامل برای دانشجویان در ساختمان آزمایشگاههای برق مهیا گردیده است. همچنین 1 باب اتاق سمینار مجهز به امکانات سمعی و بصری جهت برگزاری سخنرانی های علمی در ضلع جنوبی طبقه دوم دایر می باشد.
درضمن در طبقه سوم فضای مجهز به امکانات اینترنتی با عنوان سایت پژوهشی دانشجویان دکتری ایجاد شده است.

 

روسای دانشکده از سال 1391 تا کنون

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

 دکتر امیر احمری نژاد 

مهندسی برق -قدرت

استادیار

از سال 91 تاکنون

 

معاونین آموزشی و دانشجویی دانشکده از سال 1391 تا کنون

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

 دکتر مجتبی بابائی 

مهندسی برق - قدرت

استادیار

از سال 92 تاکنون

 

روسای اداره پژوهش دانشکده از سال 1391 تا کنون 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر میثم منسوب بصیری

مهندسی برق - الکترونیک

استادیار

از سال 92 تا 93

دکتر علی رحمانی

مهندسی برق - الکترونیک

استادیار

از سال 93 تاکنون

    

معرفی گروه مهندسی برق- الکترونیک

 این گروه با پذیرش حدود 50 دانشجو در مقطع کاردان فنی برق الکترونیک فعالیت خود را در سال 1364 آغاز نمود. در سال 1378 با جذب دانشجو در رشته کاردانی پیوسته الکترونیک و سپس در سالهای 1383 و 1393 و 1394 با جذب دانشجو به ترتیب در مقاطع کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک ، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مهندسی برق- الکترونیک نسبت به توسعه این گرایش از رشته مهندسی برق در این واحد دانشگاهی گام برداشت. 


مدیران گروه دکتری تخصصی مهندسی برق - الکترونیک دانشکده از سال 1394 تاکنون

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر حامد نعمتیان

مهندسی برق - الکترونیک

استادیار

94 تاکنون


مدیران گروه کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک دانشکده از سال 1393 تاکنون

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر حامد نعمتیان

مهندسی برق - الکترونیک

استادیار

94 تاکنون

 

مدیران گروه کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی- الکترونیک دانشکده از سال 1383 تاکنون

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

مهندس جلال حشمت پناه

مهندسی برق - الکترونیک

مربی

83  الی 84

دکتر سید علی حسینی

مهندسی برق - الکترونیک

استادیار

84 الی 86

مهندس آژنگ صائب

مهندسی برق - الکترونیک

مربی

86 الی 88

دکتر سید علی حسینی

مهندسی برق - الکترونیک

استادیار

88 الی 90

دکتر میثم منسوب بصیری

مهندسی برق - الکترونیک

استادیار

90 الی 92

مهندس آژنگ صائب

مهندسی برق - الکترونیک

مربی

92 الی 93

دکتر حامد نعمتیان

مهندسی برق - الکترونیک

استادیار

93 تاکنون

 

مدیران گروه کاردانی پیوسته الکترونیک دانشکده از سال 1378 تاکنون 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر پیمان کاتب 

مهندسی برق - مخابرات

مربی

78 الی 79

مهندس غلامرضا لطیفی

مهندسی برق - الکترونیک

مربی

79 الی 80

مهندس مسعود هنریار

مهندسی برق - الکترونیک

مربی

80 الی 82

مهندس جلال حشمت پناه

مهندسی برق - الکترونیک

مربی

82  الی 84

مهندس آژنگ صائب

مهندسی برق - الکترونیک

مربی

84 الی 86

دکتر آرش احسانی 

مهندسی برق - قدرت

مربی

86 الی 87

دکتر امیر احمری نژاد 

مهندسی برق - قدرت

استادیار

87 الی 88

دکتر علی رحمانی

مهندسی برق - الکترونیک

استادیار

88 الی 90

مهندس مسعود هنریار

مهندسی برق - الکترونیک

مربی

90 الی 92

مهندس آژنگ صائب

مهندسی برق - الکترونیک

مربی

92 الی 93

مهندس مسعود عطایی 

مهندسی برق - مخابرات

مربی

93 تاکنون

 

مدیران گروه کاردانی فنی برق - الکترونیک دانشکده از سال 1364 تاکنون

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

مهندس قرائی

مهندسی برق - مخابرات

مربی

64 ال 68

دکتر سعید قاضی مغربی 

مهندسی برق - مخابرات

استادیار

68 الی 78

 دکتر پیمان کاتب 

مهندسی برق - مخابرات

مربی

78 الی 79

 مهندس غلامرضا لطیفی 

مهندسی برق - الکترونیک

مربی

79 الی 80

مهندس مسعود هنریار

مهندسی برق - الکترونیک

مربی

80 الی 82

مهندس جلال حشمت پناه

مهندسی برق - الکترونیک

مربی

82  الی 84

دکتر سید علی حسینی

مهندسی برق - الکترونیک

استادیار

84 الی 86

مهندس آژنگ صائب

مهندسی برق - الکترونیک

مربی

86 الی 88

دکتر سید علی حسینی

مهندسی برق - الکترونیک

استادیار

88 الی 90

دکتر میثم منسوب بصیری

مهندسی برق - الکترونیک

استادیار

90 الی 92

مهندس آژنگ صائب

مهندسی برق - الکترونیک

مربی

92 الی 93

مهندس مسعود عطایی 

مهندسی برق - مخابرات

مربی

93 تاکنون

   

معرفی گروه مهندسی برق- مخابرات

این گروه فعالیت خود را از سال 1370 با جذب دانشجو در مقطع  کارشناسی پیوسته آغاز نمود . در سال 1386 با جذب دانشجو در رشته کاردانی مخابرات و سپس در سال 1388 با جذب 32 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و در سال 1393 با جذب 4 دانشجو در مقطع دکتری مهندسی برق- مخابرات نسبت به توسعه این گرایش از رشته مهندسی برق در این واحد دانشگاهی گام برداشت. 

مدیران گروه دکتری تخصصی مهندسی برق - مخابرات دانشکده از سال 1393 تاکنون

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر سید ابوالفضل حسینی

مهندسی برق - مخابرات

مربی

93 الی 94

دکتر سعید قاضی مغربی

مهندسی برق - مخابرات

استادیار

94 تا کنون

مدیران گروه کارشناسی ارشد مهندسی برق - مخابرات دانشکده از سال 1388 تاکنون

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

 دکتر رامین شقاقی

مهندسی برق - مخابرات

استادیار

88 الی 91

 دکتر سید ابوالفضل حسینی 

مهندسی برق - مخابرات

 مربی

91 الی 94

دکتر سعید قاضی مغربی

مهندسی برق - مخابرات

استادیار

94 تاکنون

 

مدیران گروه کارشناسی پیوسته مهندسی برق- مخابرات دانشکده از سال 1370 تاکنون

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

مهندس قرائی 

مهندسی برق - مخابرات

مربی

70 الی 71

دکتر سعید قاضی مغربی 

مهندسی برق - مخابرات

استادیار

71 الی 80

دکتر آرمین صائب 

مهندسی برق - مخابرات

استادیار

80 الی 82

 دکتر سیدابوالفضل حسینی 

مهندسی برق - مخابرات

مربی

82 الی 83

دکتر رامین شقاقی 

مهندسی برق - مخابرات

استادیار

83 الی 84

دکتر علیرضا مناجاتی 

مهندسی برق - مخابرات

استادیار

84 الی 86

مهندس مسعود عطایی 

مهندسی برق - مخابرات

مربی

86 الی86

دکتر علی شهزادی

مهندسی برق - مخابرات

استادیار

86 الی 88

مندس مسعود عطایی 

مهندسی برق - مخابرات

مربی

88 الی 90

دکتر محمد تبریزیان 

مهندسی برق - قدرت

استادیار

90 الی92

 دکتر علیرضا مناجاتی 

مهندسی برق - مخابرات

استادیار

92 الی 93

مهندس آژنگ صائب

مهندسی برق - الکترونیک

مربی

93 الی 94

دکتر فرشاد بابازاده

مهندسی برق - الکترونیک

استادیار

94تاکنون

 

 

مدیران گروه کاردانی فنی مخابرات دانشکده از سال 1386 تاکنون 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر علی شهزادی

مهندسی برق - مخابرات

استادیار

86 الی 88

مهندس مسعود عطایی

مهندسی برق - مخابرات

مربی

88 الی 90

دکتر محمد تبریزیان

مهندسی برق - قدرت

استادیار

90 الی92

دکتر علیرضا مناجاتی

مهندسی برق - مخابرات

استادیار

92 الی 93

مهندس مسعود عطایی

مهندسی برق - مخابرات

مربی

93 تاکنون

 

معرفی گروه مهندسی برق – قدرت

 این گروه با پذیرش حدود 70 دانشجو در مقطع کاردانی در رشته الکتروتکنیک- برق صنعتی فعالیت خود را آغاز نمود. در سال 1390 با جذب 80 دانشجو در رشته کارشناسی پیوسته مهندسی برق- قدرت و در سال 1392 با جذب 32 و 35 دانشجو به ترتیب در رشته های کارشناسی ارشد مهندسی برق - قدرت و کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق – قدرت به فعالیت خود ادامه داد. در سال 1393 با جذب دانشجو در 4 گرایش ماشین های الکتریکی، الکترونیک قدرت، تکنولوژی فشار قوی و سیستم های قدرت در مقطع کارشناسی ارشد و سپس در سال 1394 با جذب دانشجو در مقطع دکتری تخصصی  نسبت به توسعه گرایش قدرت از رشته مهندسی برق در این واحد دانشگاهی گام برداشت. 

 

مدیران گروه دکتری تخصصی مهندسی برق - قدرت دانشکده از سال 1394 تاکنون

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر ناصر طالبی

مهندسی برق - کنترل

استادیار

95 تاکنون

دکتر نسیم بریمانی

مهندسی برق - کنترل

استادیار

94 الی 95

 

مدیران گروه کارشناسی ارشد مهندسی برق - قدرت دانشکده از سال 1392 تاکنون

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر محمد تبریزیان

مهندسی برق - قدرت

استادیار

92 الی 93

دکتر ناصر طالبی

مهندسی برق - کنترل

استادیار

95 تاکنون

دکتر نسیم بریمانی

مهندسی برق - کنترل

استادیار

93 الی 95

 

مدیران گروه کارشناسی پیوسته مهندسی برق- قدرت  دانشکده از سال 1390 تاکنون

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر مجتبی بابائی

مهندسی برق - قدرت

استادیار

90 الی 92

دکتر محمد تبریزیان

مهندسی برق - قدرت استادیار 92 الی 93

مهندس آژنگ صائب

مهندسی برق - الکترونیک

مربی

93 الی 94

دکتر مقداد انصاریان

مهندسی برق - قدرت

استادیار

94 تاکنون

 

مدیران گروه کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت  دانشکده از سال 1392 تاکنون

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر محمد تبریزیان

مهندسی برق - قدرت

استادیار

92 الی 93

دکتر مقداد انصاریان

مهندسی برق - قدرت

استادیار

93 تاکنون

 

مدیران گروه کاردانی پیوسته الکتروتکنیک دانشکده از سال 1384 تاکنون 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

مهندس جلال حشمت پناه

مهندسی برق - الکترونیک

مربی

83  الی 84

مهندس آژنگ صائب

مهندسی برق - الکترونیک

مربی

84 الی 86

دکتر آرش احسانی

مهندسی برق - قدرت

مربی

86 الی 87

دکتر امیر احمری نژاد

مهندسی برق - قدرت

استادیار

87 الی 89

دکتر مجتبی بابائی

مهندسی برق - قدرت

استادیار

89 الی 92

دکتر محمد تبریزیان

مهندسی برق - قدرت

استادیار

92 الی 93

دکتر مقداد انصاریان

مهندسی برق - قدرت

استادیار

93 الی 93

مهندس مسعود عطایی

مهندسی برق - مخابرات

مربی

93 تاکنون

 
معرفی گروه مهندسی برق- کنترل
این گروه با پذیرش 10 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد از سال 1394 نسبت به توسعه کمی و کیفی این گرایش از رشته مهندسی برق اقدام نموده است.


مدیران گروه کارشناسی ارشد مهندسی برق- کنترل دانشکده از سال 1394تاکنونم

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

دکتر ناصر طالبی

مهندسی برق - کنترل

استادیار

95 تاکنون

دکتر نسیم بریمانی

مهندسی برق - کنترل

استادیار

94 الی 95


معرفی رشته مجموعه مهندسی برق در مقطع کارشناسی پیوسته

از نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 و با تغییر سرفصل و اعلام سازمان مرکزی رشته مجموعه مهندسی برق در  مقطع کارشناسی پیوسته در قالب یک رشته اقدام به جذب دانشجو داشته است که مطابق چارت دروس و با توجه به ضوابط و مقررات، هر دانشجو می تواند در یکی از گرایش های الکترونیک، مخابرات، قدرت و یا کنترل دروس تخصصی باقیمانده را گذرانده و فارغ التحصیل گردد.


مدیران گروه کارشناسی پیوسته مجموعه مهندسی برق دانشکده از سال 1392 تاکنون

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دوران تصدی

 دکتر علیرضا مناجاتی 

مهندسی برق - مخابرات

استادیار

92 الی 93

مهندس آژنگ صائب

مهندسی برق - الکترونیک

مربی

93 الی 94

  دکتر فرشاد بابازاده 

مهندسی برق - الکترونیک

استادیار

94 تاکنون

 


رشته، گرایش و مقاطع تحصیلی مختلف دانشکده

مقاطع تحصیلی

رشته ها

دکترای تخصصی (ph.d  )

مهندسی برق گرایش مخابرات، مهندسی برق گرایش قدرت و مهندسی برق گرایش الکترونیک

کارشناسی ارشد ناپیوسته

 مهندسی برق گرایش مخابرات، مهندسی برق گرایش قدرت، مهندسی برق گرایش قدرت- ماشین های الکتریکی،مهندسی برق گرایش قدرت- سیستم های قدرت، مهندسی برق گرایش قدرت- الکترونیک قدرت، مهندسی برق گرایش قدرت- تکنولوژی فشار قوی، مهندسی برق گرایش الکترونیک، مهندسی برق گرایش کنترل

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق گرایش مخابرات، مهندسی برق گرایش قدرت و مجموعه مهندسی برق در 4 گرایش (مخابرات، قدرت، الکترونیک و کنترل)

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی الکترونیک ، مهندسی تکنولوژی برق- قدرت

کاردانی ناپیوسته

کاردان فنی برق گرایش الکترونیک، کاردان فنی برق گرایش مخابرات

کاردانی پیوسته

الکتروتکنیک، الکترونیک